Vi på Stockholm Tango


Sarah Angleryd Göller

Sarah jobbar heltid på Stockholm Tango tillsammans med partnern Joel (se nedan). Sarah är född & uppvuxen i Uppsala & bosatt i Stockholm sedan 2001. Dans & rörelse har alltid varit närvarande i olika former under hennes liv, med bl a gymnastik, balett & lindy hop. Den argentinska tangon tog sedan över och resulterade i etablerandet av Stockholm Tango år 2008. Hennes dans präglas av glädje, energiflöde & musikalitet.

Joel Andreasson-Utas

Joel jobbar heltid på Stockholm Tango, tillsammans med partnern Sarah (se ovan). Joel är född & uppvuxen i Visby & bosatt i Stockholm sedan 2008. Utan tidigare dansbakgrund började han arbeta med tango efter en intensiv period av tangostudier i Uppsala. Han startade sedan Stockholm Tango tillsammans med Sarah år 2008. Hans dans präglas av improvisation, närvaro & dynamik.

Stockholm Tangos pedagogik

Sarah & Joel startade Stockholm Tango år 2008, och har tillsammans arbetat fram en tangopedagogik med det huvudsakliga målet att det ska vara prestigelöst, roligt och utmanande att lära sig att dansa argentinsk tango. Deras huvudfokus i tangoundervisningen är att alla ska få individuell feedback, att båda parterna i dansparet ska ta lika mycket plats, samt – kanske viktigast av allt – att lektionerna ska vara glädjefyllda.
Elevers vitsord