Vi på Stockholm Tango

Sarah Angleryd GöllerSARAHfyrkantSV

Sarah jobbar heltid på Stockholm Tango, tillsammans med partnern Joel (se nedan). Sarah är född & uppvuxen i Uppsala, & bosatt i Stockholm sedan 2001. Dans & rörelse har alltid varit närvarande i olika former under hennes liv, med bl a gymnastik, balett & lindy hop. Den argentinska tangon tog sedan över totalt, vilket resulterade i etablerandet av Stockholm Tango år 2008. Hennes dans präglas av glädje, energiflöde & musikalitet.

Joel Andreasson-UtasJoel fyrkantSV

Joel jobbar heltid på Stockholm Tango, tillsammans med partnern Sarah (se ovan). Joel är född & uppvuxen i Visby & bosatt i Stockholm sedan 2008. Utan tidigare dansbakgrund började han arbeta med tango efter en intensiv period av tangostudier i Uppsala. Han startade sedan Stockholm Tango tillsammans med Sarah år 2008. Hans dans präglas av improvisation, närvaro & dynamik.

Andreas PrybilAndreasSV

Andreas jobbar deltid på Stockholm Tango och håller i Practica S (tangopraktika) på söndagar.

 

Stockholm Tangos pedagogik

Sarah & Joel startade Stockholm Tango år 2008, och har tillsammans arbetat fram en tangopedagogik med det huvudsakliga målet att det ska vara roligt & utmanande att lära sig att dansa argentinsk tango. Deras grundfokus i tangoundervisningen är att alla ska få individuell feedback, att båda parterna i dansparet ska ta lika mycket plats, samt – kanske viktigast av allt – att lektionerna ska vara glädjefyllda.
Elevers vitsord