Anmälningsvillkor

Anmälan & kursstart

Fyll i en kursanmälan på vår hemsida under Anmälan. Anmälan är bindande. Kurststart äger rum enligt informationen som du hittar på hemsidan (www.stockholmtango.com).

Avanmälan & återbetalning

Du kan avboka din kursanmälan fram till 14 dagar före kursstart. Efter det tar vi ut en administrationsavgift på 299 kr. Du kan inte längre avanmäla dig from 7 dagar innan kursens start, och debiteras därför full kursavgift oavsett om du går kursen eller inte. Avanmälan är giltig endast om du har mottagit en bekräftelse från oss. En betald kursavgift kan inte växlas in mot andra tjänster, exempelvis privatlektioner. Om du inte har möjlighet att fullfölja kursen på grund av sjukdom – och styrker detta med läkarintyg – får du en del av kursavgiften tillgodo till kommande kurser. Frånvaro utan läkarintyg berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Missade lektioner får tas igen i mån av plats, dock endast efter godkännande av Stockholm Tango samt förutsatt att man parallellt går en annan betalande kurs.

Betalning & påminnelse

Betalning sker senast 5 dagar innan kursstart, direkt till Stockholm Tango HB:s bankgiro: 436-5581 eller kontant vid första tillfället. Vid påminnelse utgår påminnelseavgift om 50 kr per påbörjad månad samt dröjsmålsränta på 10% from 5 dagar innan kursstart. Eventuellt uppskov fram till löning/studiemedelsutbetalning kan ges, men endast efter överenskommelse med Stockholm Tango.

Kursbyte

Det är möjligt att byta kurs inom samma nivå eller mellan nivåer – i mån av plats under samma kursomgång. Detta kan endast ske efter godkännande från Stockholm Tango. Obs! Du kan inte flytta fram din kursstart till en annan kursomgång. Din kursavgift gäller alltså endast under en specifik kurs under en specifik tidpunkt (precis som en teater- eller flygbiljett).

Schema & byte av instruktör

Stockholm Tango förbehåller sig rätten att i nödfall ändra i kursschemat, samt att vid behov byta instruktör för ett enstaka tillfälle. Eventuellt inställda lektioner meddelas via e-post och på hemsidan och kompenseras alltid med en extrainsatt lektion i slutet av kursen.

Information i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter som lämnas till Stockholm Tango lagras endast i den utsträckning som är nödvändigt för att vi ska kunna sköta vår administration och kommunikationen med eleverna. Vi lämnar aldrig ut någon information till tredje part. All kommunikation sker i första hand via e-post eller vid akuta ärenden via sms (tex vid information om inställda lektioner).

Övrigt

Vi reserverar oss för att vissa kurser snabbt blir fulltecknade. Ett visst antal deltagare krävs för att en kurs ska startas, och Stockholm Tango förbehåller sig rätten att ställa in kurser som inte får tillräckligt med anmälningar. Vi reserverar oss även för ändringar i kursprogrammet.