Nivåer & kursbeskrivningar

1. Grundkurs 1 (nivå 1/12), 6 veckor

Nivå: För nybörjare, inga förkunskaper krävs.
Kursinnehåll: Grunderna i argentinsk tango, del 1: hållning, öppen & tät abrazo, stegteknik, steglängd, pivoter & ochos, vändningar, tempovariationer.
Pris: 1590 kr/person/kurs

2. Grundkurs 2 (nivå 2/12), 6 veckor

Nivå: En tidigare tangokurs. Du ska hantera grunderna i tango: stegteknik, pivoter och tempovaritaioner, samt ha prövat på både öppen & tät abrazo.
Kursinnehåll: Grunderna i argentinsk tango, del 2: giro i enkelt och dubbelt tempo, korsat system, korset, korsvariationer, mordida, vals, milonga.
Pris: 1590 kr/person/kurs

3. Forts. Medel 1 (nivå 3/12), 6 veckor

Nivå: Mer än ett halvårs dansande.
Kursinnehåll: Abrazo- och stegteknik, musik & frasering, korsat system, ångrasteg, ocho cortado, tät abrazo, sacadas.
Pris: 1590 kr/person/kurs

4. Forts. Medel 2 (nivå 4/12), 6 veckor

Nivå: Minst ett års dansande.
Kursinnehåll: Paradas, barridas, bakåtkors, boleos, ganchos, musikalitet och form för att dansa litet och rytmiskt vs stort och lyriskt.
Pris: 1590 kr/person/kurs

5. Forts. Avancerad 1 (nivå 5/12), 6 veckor

Nivå: Minst 2 års dansande.
Kursinnehåll: Djuplodande pivotteknik, volcadas, colgadas, girovariationer, dubbeltempo-variationer, vals.
Pris: 1590 kr/person/kurs

6. Forts. Avancerad 2 (nivå 6/12), 6 veckor

Nivå: Mer än 2 års intensivt dansande.
Kursinnehåll: Dynamikvariationer, sacadas, kroppsteknik, improvisation, milonga samt avancerad stegteknik.
Pris: 1590 kr/person/kurs

7. Avancerad 1 (nivå 7/12), 6 veckor

Nivå: Minst 3 års dansande.
Kursinnehåll: Varierar beroende på grupp.
Pris: 1590 kr/person/kurs

8. Avancerad 2 (nivå 8/12), 6 veckor

Nivå: Mer än 3 års intensivt dansande.
Kursinnehåll: Varierar beroende på grupp.
Pris: 1590 kr/person/kurs

9. Master 1 (nivå 9/12), 6 veckor

Nivå: Minst 4 års dansande.
Kursinnehåll: Varierar beroende på grupp.
Pris: 1590 kr/person/kurs

10. Master 2 (nivå 10/12), 6 veckor

Nivå: Mer än 4 års intensivt dansande.
Kursinnehåll: Varierar beroende på grupp.
Pris: 1590 kr/person/kurs

11. Master 3 (nivå 11/12), 6 veckor

Nivå: Minst 5 års intensivt dansande.
Kursinnehåll: Varierar beroende på grupp.
Pris: 1590 kr/person/kurs

12. Master X (nivå 12/12), 6 veckor

Nivå:  För dig som lär dig snabbt & har dansat länge (mer än 5 års intensivt dansande).
Kursinnehåll: Workshop-kurs med nytt tema varje lektion.
Pris: 1590 kr/person/kurs

Temakurser (nivå 6-12/12), 4 veckor

Nivå: Minst 2 års intensivt dansande.
Kursinnehåll: Varierar
Pris: 1090 kr/person

Observera att vi förbehåller oss rätten att ändra kursinnehållet utefter gruppens behov eller önskemål.

Anmäl dig här!Allmän kursinformation