Tangoencyklopedi

Ordlista för vanliga tangobegrepp

Abrazo
Omfamning, kram (här: tangofattning). Variera mellan öppen och tät abrazo.

Americana
När dansparet, placerade sida vid sida, tar ett gemensamt framåtsteg.

Bandoneon
En portabel orgel (tysk uppfinning) som är typisk för tangomusiken. Förväxlas ibland med dragspel pga av deras snarlika utseende.

Barrida
Förflyttning fot mot fot av båda dansarnas fria ben. Ger en illusion av att den ena parten föser den andra partens fot över golvet.

Boleo
En rörelse (benspark) med det fria benet som följer av ett avbrutet steg eller en avbruten pivot.

Caminata
Promenad, dvs steg i dansriktningen.

Candombe
En dans som utvecklades av slavarna i Buenos Aires, och som senare inspirerade utvecklandet av dansen milonga.

Colgada
Position/rörelse där dansarna lutar sig från varandra, dvs flyttar vikten ut från parets gemensamma centrum. Motsatsen till volcada.

Cortina
Pausmusiken som spelas mellan tandorna på en milonga. Används för att gå på eller gå av dansgolvet.

Dissociering, dissociation
Vridning i kroppen där överkroppen vrids (dissocieras) bort från höftens och fötternas riktning.

Enrosque
Utsmyckning/uppvisnings-move, en piruett på ett ben.

Entrada
En mindre djup variant av sacada.

Gancho
En benrörelse (benspark) där den ena parten ”krokar” sitt ben runt sin partners.

Giro
Steg där följaren rör sig på en cirkel runt föraren, alternativt båda rör sig tillsammans runt det gemensamma centret. Standarder: Framåtgiro: Fram, sidan, bak – sidan – fram. Bakåtgiro: Bak – sidan – fram.

Golden age of tango
Benämning för tangons guldålder från ca. 1935.

Guardia Vieja
Benämning för den äldre tangomusiken från ca. 1895 till ca. 1935.

Habanera
Afro-kubansk rytm (och dans) som inspirerade utvecklingen av tangon.

Kontraposition
Kroppens naturliga pendelrörelse under promenad (mild form av catwalk).

Kors
Steg som innebär att man korsar det ena benet framför eller bakom det andra.

Korsat system
När föraren och följaren står/går på motsatta ben, dvs båda samtidigt sätter ner antingen höger fötter eller vänster fötter. Motsatsen till ”Parallellt system”.

Lapiz
Utsmyckning/uppvisnings-move.

Lunfardo
Spansk-italiensk slang som talades i Buenos Aires fattigkvarter och som används flitigt i tangomusiken. Ett exempel på lunfardo är ordet ”Gotan” där den sista stavelsen har flyttas fram till början av ordet, dvs egentligen tango.

Milonga
Ordet har 3 betydelser.
1) danstillfälle med fokus på socialdans.
2) typ av tangomusik av snabbare och lättsammare karaktär, som spelas på alla milongor.
3) typ av tangodansstil av mer lekfull karaktär som dansas till milonga-musiken.

Mordida
Pausposition i tango där tre fötter placeras omlott, antingen förarens båda fötter runt följarens ena fot, eller tvärt om.

Ocho
I klassisk mening en figur bestående av pivot – steg – pivot – steg, som bildar mönstret av en åtta. Beroende på om man tar framåtsteg eller bakåtsteg efter pivoten kallas den framåtocho eller bakåtocho.

Ocho cortado
En avbruten framåtocho som avslutas i ett framåtkors.

Orquesta Típica
En typisk tangoorkester består av piano, bas, flertalet violiner och bandoneoner samt en sångare.

Parada
När föraren placerar sin fot vid följarens för att sakta in/pausa dansen.

Parallellt system
När dansparet rör sig med parallella ben, dvs motsvarande att röra sig i passgång.

Planeo
Utsmyckning/uppvisnings-move. En pivot/piruette med det fria benet utsträckt.

Pivot
Vridning/riktningsändring av fot och höft. Sker oberoende av överkroppens riktning.

Praktika
Socialdanstillfälle med fokus på träning, dvs det är tillåtet att stanna/prata/öva på dansgolvet. Se även milonga.

Projicering
Sträckning av det fria benet utan att kroppens tyngdpunkt förflyttas, sker innan steget tas och som en del av stegets initiering.

Rebote/ångrasteg
Ångrarörelse/tillbakarörelse tex från pivot eller steg.

Sacada
När den ena parten tar över den andras plats, genom att kliva in mellan dennes fötter.

Tanda
På milongan spelas tangomusiken efter ett visst mönster, och är uppdelat i tandor, dvs set om 3-4 låtar i samma stil och helst av samma orkester. Mellan tandorna spelas en kort pausmusik.

Tango
Betydelsen av ordet tango är omtvistat. Några hävdar att det har afrikanskt ursprung och betyder ”Grupp av svarta som dansar till trummor”. En annan källa säger att ordets ursprungliga betydelse är ”Ett stulet land” på ett flertal afrikanska språk. En tredje källa menar att ordet härstammar från latinets tanguere (röra, röra vid, beröra) och spreds till slavar på slavskeppen via Europa.

(Tango) Canyenge
Term för en äldre variant av tango.

(Tango) Orillero
Term för en äldre variant av tango.”Las orillas” = utkanterna av Buenos Aires, fattigkvarteren.

(Tango) Salon
Den salongsfähiga tangon som utvecklades och anpassades för de finare salongerna.

The Big Four
Referar till de 4 största tangoorkestrarna: D’Arienzo, Di Sarli, Troilo och Pugliese. Mer info om tangoorkestrarna hittar du längre ner på sidan.

Traspié
Trippelsteg (dubbel-ångrasteg), vanligen i dubbeltempo.

Vals
Även ”tangovals”. Typ av tangomusik i valstakt som man dansar argentinsk tango till. Jämför ”Milonga”

Volcada
Position/rörelse där dansarna lutar sig mot varandra, dvs lägger vikten mitt i parets gemensamma centrum (motsatsen till colgada).

Ångrasteg/rebote
Ångrarörelse/tillbakarörelse tex från pivot eller steg.