Pågående kurser

PÅGÅENDE KURSER – HT 2018

Vecka 35-40

Måndagar
Master 1 – (nivå 9/10) – kl. 18:00
Master X – (nivå 11/10) – kl. 19:30

Tisdagar
Avancerad 1 – (nivå 7/10) – kl. 18:00
Forts. Avanc. 1 – (nivå 5/10) – kl. 19:30

Onsdagar
Grundkurs 1 – (nivå 1/10) – kl. 18:00
Avancerad 2 – (nivå 8/10) – kl. 19:30

Torsdagar
Grundkurs 2 – (nivå 2/10) – kl. 18:00
Temakurs – (nivå 4-10/10) – kl. 19:30