Pågående kurser

PÅGÅENDE TANGOKURSER MARS-APRIL 2019

VECKA 11-16

Måndagar
17:00 – Grundkurs 2 (nivå 2/10)
18:30 – Master 3 (nivå 11/12)
20:00 – Master X (nivå 12/12)

Tisdagar
18:00 – Master 2 (nivå 10/12)
19:30 – Avancerad 2 (nivå 8/12)

Onsdagar
18:00 – Grundkurs 1 (nivå 1/12)
19:30 – Forts. Medel 1 (nivå 3/12)

Torsdagar
18:00 – Forts. Avanc. 1 (nivå 5/12)
19:30 – Grundkurs 2 (nivå 2/12)